V našom internetovom obchode predávame len Alternatívy originálnych parfumov, preto ak nie je zákazník spokojný z našou alternatívou originálnej vône môže ju bez problémov vrátiť do 14dní alebo ju vymeniť za inú vôňu.

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.parfumy-essens.sk, ktorého prevádzkovateľom je Parfumy Essens, Masáže Relax-Jozef Niščák, so sídlom Veterná 3719, Bardejov, 08501, IČO:  33962901, 

Email: e-shop@parfumy-essens.sk   

Prevádzkovateľ nie je platcom DPH.

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci – spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

Kupujúci – podnikateľ je právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predajom či obchodovaním s nimi

Prevádzkovateľ:

Parfumy Essens, Masáže Relax-Jozef Niščák

Veterná 3719, Bardejov, 08501, IČO:  33962901, Dič: 102 222 5347

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke  www.parfumy-essens.sk,  tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo „Pridať do košíka“. Po ukončení nakupovania zvolí zákazník „Nákupný košík“, skontroluje jeho obsah a prejde do „Pokladne“, kde vyplní informácie potrebné k úspešnému splneniu a objednávky (adresa, email, spôsob platby apod.). Zákazník si môže zvoliť osobný odber alebo bude tovar odoslaný na dobierku.

Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu  www.parfumy-essens.sk sú záväzné. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.parfumy-essens.sk zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email kupujúceho, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Na kupujúcim uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je možné zrušiť na základe dohody oboch strán).

Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.

CENY A PRODUKTY

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.parfumy-essens.sk (ďalej len prevádzkovateľ) nie je platcom DPH. Všetky produkty ponúkané prostredníctvom e-shopu sú vysokej kvality a je na ne poskytovaná plná záruka podľa platných legislatívnych predpisov a podľa záručných podmienok výrobcu.

OBJEDNANIE PRODUKTOV

Odoslaním objednávky vybraných produktov zákazník potvrdzuje záväznosť jeho objednania s nákupným poriadkom www.parfumy-essens.sk Po odoslaní objednávky sa zákazníkovi zobrazí informácia o zaradení jeho objednávky do nášho objednávkový systému (po prihlásení do systému s užívateľským menom a heslom, zákazník má možnosť vytlačiť si objednávku pri objednávaní i dodatočne po prihlásení v systéme. Keď zákazník pri zadávaní objednávky správne vyplní e-mailovú adresu, bude mu na ňu poslaná kópia objednávky ako potvrdenie zapísaní objednávky do objednávkového systému. Keď sa nezobrazí informácia o odoslaní objednávky alebo nedorazí kópia objednávky na zadaný e-mail, v najbližšom možnom termíne nás kontaktujte.

SPÔSOBY PLATBY

1. Priamym vkladom alebo prevodom na účet banky

 • platba vopred v hotovosti alebo prevodom na účet

2. Zaplatením pri preberaní tovaru – Dobierka – Kuriér 

 •    tovar zaplatíte pri preberaní od kuriéra spoločnosti – u kuriéra je možná platba v hotovosti aj kartou cez platobný terminál.

           Poštovné je jednotné 5,00 €.

3) Balík na POŠTU

Tovar Vám pošleme na Vami určenú pobočku pošty. Zaplatiť tovar môžete priamo na pošte. Balík bude na pošte 7 dní.

4) Osobný odber v PREDAJNI

Doba dodania: 3-4 pracovných dní

GARANTUJEME

 • Dodanie správneho množstva a druhu vami objednaného tovaru.
 • Odoslanie tovaru v dohodnutej lehote (v prípade vyčerpania skladových zásob bude dodacia lehota dohodnutá so zákazníkom telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu).
 • Vystavenie a pribalenie daňového dokladu.

ZÁRUKA, REKLAMÁCIE, VRÁTENIE TOVARU

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je uvedené inak, poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov. K tovaru pribaľujeme potrebné doklady.

Výmena Tovaru:

Ak zákazník žiada výmenu ak nie je spokojný s vlastným výberom parfému je nutné ho zaslať do 14 dní na fakturačnú adresu so žiadosťou o výmenu tovaru. Formulár na podanie žiadosti o vrátenie si môžete stiahnuť a vytlačiť tu.

Zásielku je potrebné zaslať k reklamácii poštou na adresu:

Parfumy Essens, Masáže Relax-Jozef Niščák, Moyzesova 6, Bardejov, 08501, IČO:  33962901, 

NERUČÍME

Za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia, prípadne iných technických problémov.

SPRACOVANIE OBJEDNÁVKY

V prípade nejasností má prevádzkovateľ, právo kontaktovať zákazníka prostredníctvom jeho údajov, a preto je v záujme zákazníka zadávať tieto údaje pravdivo a svedomito.

PREVZATIE TOVARU

Zákazník alebo príjemca tovaru má povinnosť prekontrolovať neporušenosť obalu a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. Zákazník by mal vo svojom vlastnom záujme prekontrolovať správnosť dodaného tovaru a v prípade nezrovnalostí prevzatie zásielky odmietnuť. V opačnom prípade sa vystavuje nebezpečiu zbytočných prieťahov pri riešení prípadného problému. V prípade zistenia poškodenia či iné nezrovnalosti po prevzatí zásielky je zákazník povinný kontaktovať prevádzkovateľa internetového obchodu www.parfumy-essens.sk

Parfumy-Essens.sk si váži vašej dôvery a zaväzuje sa, že bude chrániť vaše dáta a osobné údaje, ktoré museli byť uvedené pri realizácii objednávky. Vaše dáta a osobné údaje nebudú v žiadnom prípade poskytnuté tretej osobe. Vaše dáta a osobné údaje môžu byť využité len prevádzkovateľom internetového obchodu, a to len pre účely spracovania a priamej komunikácie so zákazníkom. Spoločnosť Google používa súbory cookie vo vašom počítači na zobrazovanie reklám na základe vašich návštev na našej stránke. Tieto cookie sú však anonymné a neobsahujú žiadne vaše osobné údaje.

Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby(vrátane poštovného, ktoré kupujúci zaplatil pre doručenie tovaru k nemu). Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle (nie na dobierku) spotrebiteľ na adresu sídla predávajúceho, pre urýchlenie celého procesu kupujúci vypíše REKLAMAČNÝ FORMULÁR

V rámci zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu (14 pracovných dní od prevzatia tovaru), je spotrebiteľ oprávnený tovar vyskúšať v rozsahu obvyklom pri nákupe v kamennom obchode. Spotrebiteľ je však zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru. Vyskúšať teda neznamená začať tovar používať a takýto používaný tovar po niekoľkých dňoch vrátiť. Predávajúci vráti spotrebiteľovi už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v zákonnej 15 dňovej lehote bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany spolu nedohodnú inak.

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomne prijaté plnenia. Pri vrátení tovaru so zníženou hodnotou v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti, bude spotrebiteľovi vrátená iba alikvotná časť kúpnej ceny zodpovedajúca hodnote vráteného tovaru.

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 1. poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,
 4. predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil,
 5. predaj novín, časopisov a periodickej tlače,
 6. lotérie a iné podobné hry.

Ochrana osobných údajov

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 11 ods. 1 Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov /ďalej len ,,Zákon,,/, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje vo všetkých svojich informačných systémoch, a to najmä údaje, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné na realizáciu objednávky kupujúceho. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbu odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas tiež zanikne pri on-line zrušení registrácie, resp. v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Predávajúci je povinný v takomto prípade všetky poskytnuté osobné údaje kupujúceho, ktoré uchovával a spracovával nenávratne zlikvidovať.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil údaje uvedené v ust. § 15 ods. 1 Zákona.

Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná a je kupujúcemu dostupná. Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.parfumy-essens.sk

Pre účely vzniku kúpnej zmluvy a doručenia tovaru sa kupujúci a predávajúci sa dohodli, že v prípade, ak je kupujúci fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade, ak je kupujúci právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Prajeme Vám príjemné nakupovanie v našom e-shope.

 

Kontaktujte nás

Obchodné podmienky

V tejto kategórii nie sú žiadne produkty.